Авто механизмын мехнаник

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль”, “Замын хөдөлгөөний дүрэм”, бусад холбогдох дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэн мөрдүүлж ажиллах;
 • Авто граж болон автомашиныг хөдөлмөр хамгаалал, цэвэрлэгээ галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг хангуулж ажиллах;
 • Хүнд машин механизм болон авто машин механизмыг удирдлагаар хангаж ажиллах
 • Шаардлагатай сэлбэг материалын захиалгыг техникийн тодорхойлолтын дагуу гаргаж өгч байх
 • Жолооч, операторуудад аюулгүй ажиллах заавар өгч, өдөр тутмын үзлэгт хяналт тавьж мөрдүүлж ажиллах
 • Их засвар болон улиралын чанартай засварын ажлыг удирдаж гүйцэтгэх.
 • Явсан зам болон түлш шатахууны зарцуулалтыг хянаж ахлах инженерт дүгнэлт гаргаж өгөх
 • Ашиглалтын хугацаанд эвдэрч гэмтсэн гэмтлийг оношилж, засвар үйлчилгээтэй холбоотой байнгын ажиллагаанд хяналт тавьж, ажлыг зөв зохистой зохион байгуулах.
 • Жолооч операторуудыг технологийн аюулгүй ажиллагааг мөрдүүлж ажиллах
 • Засвар үйлчилгээг хийх, хүмүүсийн хэвийн зөв, аюулгүй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх.
 • Газар, хэлтсийн дотоод үйл ажиллагааг нэгтгэн зохион байгуулах, хамт олны бүтээлч идэвхи санаачлагыг өрнүүлэх чиглэлээр санаачлагатай ажиллах;
 • Ажлын байрны болон хувийн ХАБЭА-г хангаж ажиллах;
 • Байгууллагад хэрэгжиж байгаа санал санаачилга, төсөл хөтөлбөрүүдэд үнэлгээ, дүгнэлт санал өгөх;
 • Төсөл хөтөлбөр хэрэгжих үйл явц, байгууллагын зайлшгүй шаардлагын улмаас үүсэн гарахтай холбогдуулан ажилтныг сэлгүүлэх, шилжүүлэн ажиллуулах тохиолдолд үндсэн ажил, албан тушаалыг үл харгалзан ажиллах;
 • Удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврыг хийж гүйцэтгэх;
 • Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар бусад газар, хэлтэст албан бичгээр саналаа хүргүүлэх, хариу авах, харилцан мэдээлэл солилцох;
 • Газар, хэлтсийн ажилтнуудын ажлын уялдааг хангах, хариуцсан хэлтсийн ажилтнуудын ажлыг гүйцэтгэл, үр дүн, сахилга бат зэрэгт хяналт, шаардлага тавьж ажиллах;
 • Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам боловсруулах болон мөрдөгдөж буй дүрэм, журмыг талаар санал, дүгнэлт гаргаж, удирдлагад танилцуулж байх;
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартыг хэрэгжүүлэх, өөрийн харъяалах ажлын байр болон үйлдвэрлэлийн орчинд тохирсон дүрэм, журмыг боловсруулахад оролцох;
 • ХАБЭА-н үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, хяналт тавих, үр дүнг тооцох, удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд ажилтнаа манлайлан ажиллах;
 • Осолд дөхсөн тохиолдлыг бүртгэх болон үйлдвэрлэлийн орчинд учирч болох аюулыг илрүүлэх, тогтоох, үнэлэх, бууруулах, арилгах талаар ХАБЭА-ын инженерт мэдээлэх, хамтран ажиллах;
 • ХАБЭА хариуцсан хэлтсийн ажилтнуудтай хамтран ажиллах;
 • Өөрийн харъяалах ажлын байр болон үйлдвэрлэлийн орчинд ХАБЭА-н үзлэгийг сард 1-ээс доошгүй удаа хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах;

Ажлын байранд тавигдах үндсэн шаардлага:

 • Хүнд болон авто механизмын техникч боловсролтой
 • Мэргэжлээрээ 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан
 • Гидро ажиллагаатай машин механизмын сургалтад хамрагдсан.
 • Гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Цахилгаан багаж, тоног төхөөрөмж зөв ашиглах чадамжтай
 • Даралтад сав ашиглах сургалтад хамрагдсан.

Тусгай шаардлага:

 • Хөдөө орон нутагт томилолтоор ажиллах
 • Муу зуршилгүй
 • Илүү цагаар ажиллах

Ажлын байрны анкетыг та ЭНД ДАРЖ бөглөнө үү.

Нээлттэй ажлын байрны тухай

 • Хэлтэс Суурь бүтцийн газар
 • Нээлтийн огноо 2024-02-15
 • Хаалтын огноо 2024-03-01