Лабораторийн инженер

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Засвар хариуцсан ахлах инженерээр удирдуулсан багийн бүрэлдэхүүнд орж төлөвлөгөөний дагуу ГТХАБ-ыг сахиж ажиллах;
 • Лабораторийн үйл ажиллагааг эрхлэн зохион байгуулах;
 • Хэмжигч-лаборант нарын хөдөлмөр зохион байгуулалтыг тасралтгүй хийх;
 • Хэмжигч-лаборант нарын ирц бүртгэлийг тогтмол хийж сард 2 удаа табель хэлбэрээр санхүүд өгөх;
 • Депод нийлүүлэгдэж байгаа болон хадгалагдаж байгаа түлшинд хуваарийн дагуу болон гэнэтийн байдлаар ТНТС-тэй хамтран лабораторийн шинжилгээг хийж гүйцэтгэх. Зөрчлийг шуурхай арилгуулах ажлыг зохион байгуулах;
 • Техник үзлэг болон төлөвлөгөөт засварын үед тогтсон технологи, хуваарийн дагуу хөргөлтийн шингэнд лабораторийн шинжилгээг хийх. Зөрчлийг шуурхай арилгуулах ажлыг зохион байгуулах;
 • Техник үзлэг болон төлөвлөгөөт засварын үед тогтсон технологи, хуваарийн дагуу бүх төрлийн тос, тосолгооны материалуудад лабораторийн шинжилгээг хийх. Зөрчлийг шуурхай арилгуулах ажлыг зохион байгуулах;
 • Техник үзлэг болон төлөвлөгөөт засварын үед тогтсон технологи, хуваарийн дагуу бусад дагалдах материал бодисуудад лабораторийн шинжилгээ хийх. Зөрчлийг шуурхай арилгуулах ажлыг зохион байгуулах;
 • Лабораторийн техникийн бичиг баримтын бүрдүүлэлтэд тогтмол хяналт тавьж ажиллах;
 • ХЭМАБ -н дүрмийг ажлын байран дээр тогтмол мөрдөж, өөрийгөө болон бусдыг аюул эрсдэлд учруулахгүй байх;
 • ХЭМАБ -н бүх төрлийн зааварчилгааг ээлжийн лаборант нарт өгч гарын үсгээр баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах;
 • Шуурхай засвар үйлчилгээний ажлын үед шаардлагатай лабораторийн шинжилгээг гардан гүйцэтгэх;
 • Шаардлагатай лабораторийн дүрэм, журам, технологийн карт, горим боловсруулах;
 • Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу бүх хичээл сургалтад хамрагдах. Сургалт зохион байгуулах.

Ажлын байранд тавигдах үндсэн шаардлага:

 • Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

 • Хими-Технологич мэргэжилтэй Лабораторийн шинжилгээ хийх чиглэлээр мэргэшсэн

                                       

Ажлын байрны анкетыг та ЭНД ДАРЖ бөглөнө үү.

Нээлттэй ажлын байрны тухай

 • Хэлтэс Зүтгүүрийн аж ахуйн хэлтэс
 • Нээлтийн огноо 2024-05-14
 • Хаалтын огноо 2024-05-28