Хэлтэс Албан тушаал Орон тоо Төлөв Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
Суурь бүтцийн газар 5 Нээлттэй 2024-05-01 2024-06-01
Суурь бүтцийн газар 3 Нээлттэй 2024-05-01 2024-06-01
Зүтгүүрийн аж ахуйн хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-04-29 2024-05-29
Нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэс 2 Хаалттай 2024-04-26 2024-05-26
Зүтгүүрийн аж ахуйн хэлтэс 10 Нээлттэй 2024-04-26 2024-05-26
Зүтгүүрийн аж ахуйн хэлтэс 10 Нээлттэй 2024-04-26 2024-05-26
Зүтгүүрийн аж ахуйн хэлтэс 4 Нээлттэй 2024-04-26 2024-05-26
Зүтгүүрийн аж ахуйн хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-04-26 2024-05-26
Статистик, систем хөгжүүлэлтийн хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-04-26 2024-05-26
Статистик, систем хөгжүүлэлтийн хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-04-26 2024-05-26