Хэлтэс Албан тушаал Орон тоо Төлөв Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-17 2024-06-17
Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын хэлтэс 4 Нээлттэй 2024-05-17 2024-06-17
Харуул хамгаалалтыг хэлтэс 3 Нээлттэй 2024-05-17 2024-05-31
Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-17 2024-06-17
Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-17 2024-06-17
Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-17 2024-06-17
Зүтгүүрийн аж ахуйн хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-14 2024-05-28
Зүтгүүрийн аж ахуйн хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-14 2024-05-28
Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-13 2024-05-27
Төсөл, судалгааны хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-07 2024-05-21