Хэлтэс Албан тушаал Орон тоо Төлөв Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
Хүний нөөц ,сургалтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-06-10 2024-06-24
Вагоны аж ахуйн хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-06-07 2024-07-07
Статистик, систем хөгжүүлэлтийн хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-06-01 2024-07-01
Тээврийн хяналтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-24 2024-06-24
Байгаль орчин, орон нутгийн хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-22 2024-06-22
Захиалагчийн хяналтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-21 2024-06-17
Захиалагчийн хяналтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-21 2024-06-17
Захиалагчийн хяналтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-21 2024-06-17
Захиалагчийн хяналтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-21 2024-06-17
Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-17 2024-06-17